Đẳng cấp Sony đẳng cấp Vaio …Mãi mãi là huyền thoại