Chiếc laptop GS65 Stealth 9SE  tuyệt đẹp sở hữu sức mạnh được cung cấp bởi kiến trúc GPU NVIDIA Turing mới và nền tảng RTX cách mạng. Sở hữu màn hình nhanh nhất hiện nay 240Hz Untra Fast Gaming Display để bạn có hình ảnh sống động và không bỏ lỡ bất cứ “nhịp” nào.