Lenovo X1 Carbon Gen 1 siêu phẩm sống mãi theo thời gian ..cấu hình cao ,đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng cao .