HP 15 bs667TX i7 là laptop có cấu hình mạnh mẽ, card đồ họa rời tích hợp sẵn phù hợp với những người làm công việc liên quan đến thiết kế hay đòi hỏi đồ họa cao.