Strix G G731-UEV140T là hiện thân của phong cách thiết kế tối giản, mang đến trải nghiệm cốt lõi mãnh liệt nhất .