Năng suất di động đang bước sang trang mới với Lenovo Yoga Book, chiếc tablet 2 trong một đặc biệt mà bạn chưa bao giờ thấy trước đây.