Hp 14 X360 Core i3 thế hệ 8, kết hợp 4GB RAM (có thể nâng cấp lên 8GB). Chạy tốt ứng dụng văn phòng: word, excel, powerpoint. Bên cạnh đó, laptop HP Pavilion X360  có thời gian phản hồi thao tác kéo thả trong photoshop khá tốt.