HP Pavilion 15 cs3010TU đủ mỏng để theo bạn bất cứ nơi nào và đủ mạnh mẽ để vượt qua ngày dài, phù hợp với mọi đối tượng, đặc biệt là học sinh, sinh viên hay nhân viên văn phòng.