Dell Inspiron 5480 cấu hình mạnh mẽ, chiếc máy tính này sẽ là một công cụ hỗ trợ hữu ích cho bạn trong công việc văn phòng, học tập, giải trí hay thiết kế đồ họa.