Dell N3576 nằm trong dòng sản phẩm được ra mắt trong năm 2018 của Dell có cấu hình khá tốt Core i3 thế hệ 8 cùng 4 GB RAM dư dùng với người dùng phổ thông .