Dell E7450 được nâng cấp chip xử lý giúp máy vận hành tốt hơn cho công việc cũng như giải trí của bạn.