Asus X441SA N3060 là bản nâng cấp khá hơn với chip xử lý Celeron đời thứ 6 cho khả năng hoạt động tốt hơn.