E5 471 có cấu hình khá ổn định với hiệu suất cao và đặc biệt vẫn giữ cho mình một mức giá vô cùng hấp dẫn